Om mig

Socionom. legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning samt handledare och lärare i psykoterapi


Åsa Löfström

Socionom,  Leg Psykoterapeut samt Handledare och Lärare i Psykoterapi. 

Jag är utbildad socionom vid Mittuniversitetet, 210 hp (1994-1998) . 

Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning med familjeterapeutisk inriktning vid Linnéuniversitetet , 45 hp (2007-2009).

Min påbyggnadsutbildning till legitimerad psykoterapeut har jag inom psykodynamisk terapi vid Stockholms universitet, 90 hp (2013-2016) 

Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi vid Linköpings universitet, 45 hp (2019-2020). 

Jag har också gått utbildning i samtal med barn (Ovreeide/Redemo) samt utbildning i  PATRIARK (bedömning av risk för hedersrelaterat våld) och SARA (bedömning av risk för partnervåld)