Åsa Löfströms terapi, handledning och konsultation AB

- MÖTER DIG DÄR DU ÄR

Psykodynamisk terapi

Jag erbjuder psykodynamisk terapi utifrån vad du vill arbeta med,  både dagtid och kvällstid. 

En terapi inleds alltid med några bedömningssamtal för att bäst se vilken hjälp just du behöver.

Jag hyr lokal i Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8 i Vasaparken, längst ner i huset. T-bana St Eriksplan/Odenplan.

Kontakta mig om du vill gå i terapi så hittar vi en tid! 

Handledning

Jag handleder enskilda och arbetsgrupper. Jag har lång erfarenhet av att arbeta som chef i privat, statlig och kommunal verksamhet och handleder gärna dig som är chef, men också arbetsgrupper inom socialt arbete. 

Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi  vid Linköpings universitet. Jag handleder idag inom socialtjänst, skyddat boende, arbetscentrum,  ungdomsmottagning samt HVB-verksamhet.  

 Konsultation

Jag erbjuder även  konsultation till enskilda och företag.


UPPDRAGSOMRÅDEN 

Företagshälsa:

Jag har sedan slutet av 2016 avtal med AB Previa företagshälsovård som Leg Psykoterapeut på konsultbasis (www.previa.se). 

Jag arbetar sedan 2019 också som underkonsult åt Enköpings/Håbohälsans företagshälsovård (www.enkopingshalsan.se) . 

Samtal, psykoterapi och krisstöd:

Sedan hösten 2019 är jag Nätverkspartner åt Falck Healthcare för psykoterapi och krisstöd. (www.falcksverige.se/healthcare). 

Jag arbetar vidare med samtal via Sveapsykologerna (www.sveapsykologerna.se) samt

via AHUM (www.ahum.se)

Handledning:

Jag handleder via psykoterapigruppen Orion (www.psykoterapigruppenorion.se), via Dedicare AB samt privat från mitt AB. 

Utredning: 

Jag utför även enstaka mer kvalificerade uppdrag som socionom och utredare för BonLiva AB, Dedicare AB, Vårdlänken AB samt Bemannia AB, även detta som underkonsult.