Åsa Löfströms terapi, handledning och konsultation AB
- MÖTER DIG DÄR DU ÄR

Psykodynamisk terapi

Jag erbjuder psykodynamisk terapi utifrån vad du vill arbeta med. För närvarande har jag möjlighet att ta emot privata patienter på onsdagar, både dagtid och kvällstid. 

En terapi inleds alltid med 3-4 bedömningssamtal för att bäst se vilken hjälp just du behöver.

Jag hyr lokal hos Riddarholmens psykoterapi AB, Tryckerigatan 8, Stockholm. Gångavstånd från centralen samt Gamla Stans T-bana.

Kontakta mig om du vill gå i terapi så hittar vi en tid! 

Handledning

Jag handleder enskilda och arbetsgrupper. Jag har lång erfarenhet av att arbeta som chef i privat, statlig och kommunal verksamhet och handleder gärna dig som är chef, men också arbetsgrupper inom socialt arbete. 

Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi  vid Linköpings universitet och har möjlighet att ta emot nya handledningsuppdrag. Jag handleder idag inom socialtjänst och på ungdomsmottagning. 

 Konsultation

Jag erbjuder även  konsultation till enskilda och företag.


UPPDRAGSOMRÅDEN 

Företagshälsa:

Jag har sedan slutet av 2016 avtal med AB Previa företagshälsovård som Leg Psykoterapeut på konsultbasis (www.previa.se). 

Jag arbetar sedan 2019 också som underkonsult åt Enköpings/Håbohälsans företagshälsovård (www.enkopingshalsan.se) . 

Samtal, psykoterapi och krisstöd:

Sedan hösten 2019 är jag Nätverkspartner åt Falck Healthcare för psykoterapi och krisstöd. (www.falcksverige.se/healthcare). 

Jag arbetar vidare med samtal via Sveapsykologerna (www.sveapsykologerna.se) samt

via AHUM (www.ahum.se)

Handledning:

Jag handleder via psykoterapigruppen Orion (www.psykoterapigruppenorion.se) samt via Dedicare AB. 

Utredning: 

Jag utför även enstaka mer kvalificerade uppdrag som socionom och utredare för Dedicare AB, Vårdlänken AB samt Bemannia AB, även detta som underkonsult (www.dedicare.se, www.vardlanken.se samt. www.bemannia.se).