Åsa Löfströms terapi, handledning och konsultation AB

- MÖTER DIG DÄR DU ÄR

Psykodynamisk terapi

Jag erbjuder psykodynamisk terapi utifrån vad du vill arbeta med,  både dagtid och kvällstid. Jag tar emot enskilda, par och familjer. 

En terapi inleds alltid med några bedömningssamtal för att bäst se vilken hjälp just du behöver.

Jag har lokal för båda enskilda samtal och grupper på Drottningsholmsvägen 8, 1 tr (på dörren står Stockholm parterapi) 

Kontakta mig om du vill gå i terapi så hittar vi en tid! 

Handledning

Jag handleder enskilda och arbetsgrupper. Jag har lång erfarenhet av att arbeta som chef i privat, statlig och kommunal verksamhet och handleder gärna dig som är chef, men också arbetsgrupper inom socialt arbete. 

Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi  vid Linköpings universitet. Jag handleder idag inom socialtjänst, skyddat boende, arbetscentrum samt HVB-verksamhet.  

Jag handleder också socionomkonsulter utifrån rollen som socionomkonsult. 

 Konsultation

Jag erbjuder  konsultation till enskilda och företag.


UPPDRAGSOMRÅDEN 

Företagshälsa:

Jag arbetar sedan 2019 som underkonsult åt Enköpings/Håbohälsans företagshälsovård (www.enkopingshalsan.se) . Jag gör arbetsförmågebedömningar, utredningar om kränkningar och arbetsmiljö samt handleder. 

Samtal, psykoterapi och krisstöd:

Sedan hösten 2019 är jag Nätverkspartner åt Falck Healthcare för psykoterapi och krisstöd. (www.falcksverige.se/healthcare). 

Handledning:

Jag handleder via psykoterapigruppen Orion (www.psykoterapigruppenorion.se) samt från mitt AB. 

Jag handleder också socionomkonsulter i deras uppdrag via Socionomera AB.  

Föreläsning:

Jag föreläser också inom olika områden, såsom samtalsmetodik, svåra samtal, samarbetssamtal, stress och utmattning etc. Detta gör jag både via psykoterapigruppen Orion men också i egen regi.  

Utredning: 

Jag utför även enstaka mer kvalificerade uppdrag som socionom och utredare för BonLiva AB, Dedicare AB, Vårdlänken AB samt Bemannia AB, även detta som underkonsult. 


Familjerådgivning:

Jag har avtal med Håbo kommun för familjerådgivning som är subventionerad av kommunen.